004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

Echipa proiectului

ECHIPA DE MANAGEMENT

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ

VOLUNTARI

Morar Viorel Claudiu
(coordonator proiect)

Onac Aida
(contabil proiect)

Potinteu Vasile
(specialist achiziţii şi asistent manager)

 Goga Mircea
(coordonator activităţi în cadrul centrului, instructor educaţie civică şi responsabil actualizarea bază de date a beneficiarilor)

Bartha Emilia
(animator socio-educativ, consilier orientare profesională, asistent social)

Naiman Ileana
(psihopedagog)

Stoica Claudia
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ secundar)

Timar Mariana
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ secundar)

Huiculescu Geta Maria
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Marinela Mihoc
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Borza Lidia
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Leahu Gabriela
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Hărăstăşan Teodor
(instructor muzical)

Foriko Eva
(instructor teatru)

Baciu Ioan
(instructor pentru activităţi sportive şi recreative)

Şolea Flavia
(instructor pentru sănătate)

Savu Cosmina
(instructor pentru sănătate)

Schiau Irina
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Oprea Martha
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Barbu Laura
(instructor educator, activităţi şcoală după şcoală – învăţământ primar)

Fieraru Eusebiu
(preşedinte)

Crişan Ovidiu
(vicepreşedinte)

Mureşan Vasile
(secretar)

Cismaş Richard Dorin (voluntar, consultant servicii online)

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.