004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

Partener principal A.S.M.E.A.

PARTENER PRINCIPAL:

Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A.)

logo-asmeaH70Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A.) a fost infiintata in anul 2001-conform OG 26/2000 cu modificările si completările ulterioare). A derulat peste 20 de proiecte, relevante pentru domeniul in care actioneaza, in principal in domeniul promovarii societatii civile prin organizarea de actiuni sociale concrete, in diferite domenii ale dezvoltarii durabile, contribuind astfel la dezvoltarea si valorizarea potentialului uman, social si economic.


Are acreditare/autorizare pentru următoarele servicii sociale:

1

INFORMARE SI CONSILIERE IN DOMENIUL SOCIAL, domeniul prioritar de actiune, conform ICNPO- clasificarea internationala a organizatiilor non profit- avand codul 39 (conform O.G. nr. 68/2003, h.g. NR. 1024/2004, Ordinul MMSSF nr. 383/2005, H.G. nr. 723/2006).
Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, privat, acreditat (conform HG nr. 277 / 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă).

2

SERVICII DE CONSILIERE SI INFORMARE PROFESIONALA

3

SERVICII DE MEDIEREA MUNCII PE PIATA INTERNA
Furnizor de FPC privat(Conform Ordonanţei nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare).


Asociatia ASMEA furnizeaza un pachet complex de servicii de consiliere sociala si orientare si mediere profesionala, pentru persoane care fac parte din categorii defavorizate: someri, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane care au abandonat timpuriu scoala, persoane inactive, femei, copii care provin din familii cu probleme sociale, romi;Acordarea acestor servicii ne faciliteaza apropierea de nevoile oamenilor din orasul nostru, ne ajuta sa identificam nevoile reale ale acestora si sa propunem proiecte prin care incercam sa rezolvam o parte din aceste probleme.Pentru accesarea si implementarea acestor proiecte am colaborat cu parteneri nationali si europeni: Institutii ale administratiei publice, institutii de invatamant, institutii de FPC, Organizatii neguvernamentale.De la infiintare pana in prezent, Asociatia ASMEA a implementat, ca solicitant sau partener, proiecte cu finantarea nationala si europena, avand ca obiective: Scaderea ratei somajului la nivelul Judetului ALBA, Incluziunea sociala, cu accent pe comunitatile de romi si a altor grupuri defavorizate, egalitatea de sanse si dezvoltare comunitara, scaderea abandonului scolar prin implicarea elevilor din medii defavarizate in activitati educative remediale si de loisir. A fost creat un Centru de informare si consiliere C.I.C , care a fost acreditat pentru servicii conform Legii 76/ 2002 si H.G. 277/ 2002 si un Club al Tinerilor.

S-au derulat campanii de constientizare pentru facilitarea accesului persoanelor fara un loc de munca, la piata muncii, campanii pentru conservarea si protejarea mediului inconjurator, pentru îmbunatatirea conditiilor de sanatate pentru romi. A fost reabilitat un drum de acces intr-o comunitatile izolata de romi. S-au derulat cursuri de formare pentru tineri-animatori socio-culturali, cursuri in domeniul autocunoasterii si planificarii carierei, cursuri pentru dobandirea competentelor antreprenoriale, cursuri de calificare si s-au implementat activitati care au avut ca scop promovarea tolerantei, egalitatea de sanse si intercultularitatea; Inca de la infiintarea sa, proiectele initiate de asociatia ASMEA, au avut ca baza de pornire nevoi reale, identificate impreuna cu beneficiarii. Acesta este motivul pentru care ne-am bucurat de sprijinul si participarea beneficiarilor in toate fazele de realizare a proiectelor. (Verdeş Marinela – preşedinte Asociaţia A.S.M.E.A.)

Contact Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A.):
str. Mălinului, bloc 63, sc. B, ap. 6, 515700, localitatea Ocna Mureş, jud. Alba, România
004-0744-545-445
ong.asmea@yahoo.com
www.asmea.ro
zilnic între 9:00-18:00 (sâmbătă / duminică: doar telefonic)

 

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.