004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

Parteneri proiect

Copii şi tineri în situaţii de risc reducerea inegalităţilor antidiscriminare incluziune sociala (CORAI)

Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS)

EEA GRANTS

logo-coraiH70 Din anul 2013, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, având ca partener de program Consiliul Europei.

Infiintat prin Legea 129/1998, FRDS a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant adresate preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local, rata de absorbtie a fondurilor atrase fiind pâna acum de 98%, iar aprecierile finantatorilor privind managementul si calitatea interventiilor ridicându-se la nivelul “highly satisfactory”.

Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea sociala (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combaterea saraciei, dezvoltarea comunitara si educatie.


FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate promovând abordarea participativa, în care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi sprijinita prin finantare, pe aceea care este considerata prioritara. Formele de suport pe care le ofera FRDS sunt:

1. Sprijinul financiar care presupune finantarea de proiecte, prin acordarea de granturi, destinate îmbunatatirii conditiilor de viata, abordând mai multe segmente de dezvoltare locala.

În total, în perioada 1999 – 2013, au fost finantate 1.438 proiecte de grant (între 20.000 si 195.000 dolari SUA, aprox. 120 proiecte/an), din care 133 proiecte integrate destinate incluziunii sociale a romilor – care abordeaza mai multe segmente de dezvoltare locala, 150 de servicii sociale comunitare adresate grupurilor dezavantajate (copii, tineri la risc, femei victime ale violentei domestice, vârstnici fara suport familial, romi etc), 219 proiecte de antreprenoriat si creare de locuri de munca, 16 proiecte inovative, restul de 911 fiind proiecte de reabilitare a micii infrastructuri comunitare.

2. Asistenta tehnica si instruirea care urmaresc cresterea capacitatii beneficiarilor de a pregati/ formula si implementa în bune conditii proiectele finantate, respectiv de a asigura sustenabilitatea lor pe termen lung, si presupune, alaturi de alte instrumente, instruiri privind managementul de proiect pentru coodonatorii proiectelor finantate, supervizarea de teren a proiectelor, monitorizarea participativaa proiectelor (prin implicarea beneficiarilor), networking (constituirea retelelor de beneficiari, organizatii neguvernamentale si autoritati locale) etc.

3. Sprijinul pentru accesarea fondurilor europene presupune contractarea în numele doritorilor a unor servicii specializate de asistenta tehnica sau suportul direct acordat de expertii FRDS pentru elaborarea unor strategii, studii, analize necesare elaborarii cererilor de finantare pentru fonduri europene sau scrierea propriu-zisa a proiectelor.

Structura de personal, reglementarile si modul de functionare ale FRDS sunt flexibile, în functie de necesitatile proiectelor si programelor derulate, deciziile strategice si operationale fiind luate rapid, la nivelul Consiliului Director sau al managementului, dupa caz, elaborându-se proceduri si manuale de operare pentru fiecare dintre programele gestionate. Personalul este format din specialisti din diverse domenii:

managementul de proiect/program
management financiar
monitorizare si evaluare
studii si analize de impact
instruire
informare si comunicare
juridic si achizitii

FRDS îsi desfasoara activitatea la sediul central, în Bucuresti si în tara, la cele 2 sucursale (Iasi si Alba Iulia) si colaboreaza cu experti independenti de teren (facilitatori comunitari, evaluatori de proiecte si supervizori) care sprijina si urmaresc activitatea beneficiarilor de fonduri, atat în faza de pregatire a proiectelor, cât si în cea de implementare.

Portofoliul FRDS include, pe lânga 6 scheme de grant gestionate, participarea în calitate de partener la proiecte finantate din fonduri europene si din fonduri private.


Contact CORAI:
Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030057
Telefon / Fax: 004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40;
E-mail: office@frds.ro

logo-frdsH70 Fondul Român de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea 129/1998, a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant adresate preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local, rata de absorbtie a fondurilor atrase fiind pâna acum de 98%, iar aprecierile finantatorilor privind managementul si calitatea interventiilor ridicându-se la nivelul “highly satisfactory”.

Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea sociala (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combaterea saraciei, dezvoltarea comunitara si educatie.


Contact FRDS:
Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030057
Telefon / Fax: 004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40;
E-mail: office@frds.ro

logo-eeagrantsH70 Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.

Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 190,75 milioane Euro.

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Domeniile finantate in cadrul acestui Mecanism Financiar sunt detaliate in rubrica de “Programe finanțate”.

Astfel, în urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi statul donator în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, document ce stabileşte cadrul de cooperare şi permite implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.

În acest sens, Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar SEE pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar SEE în perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.


Contact EEA GRANTS:
Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Nerambursabile
Adresă: Bd. Ion Mihalache, Nr. 15-17, Sector 1, 011171 Bucureşti, România
E-mail: asistenta.see@fonduri-ue.ro

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.