004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

29 ian. 2016

Erasmus+: mai multe posibilități și oferte de mai bună calitate pentru susținerea generațiilor viitoare în Europa

În primul său an de existență, Erasmus+, programul dedicat educației, formării, tineretului și sportului, acum mai amplu și mai bine adaptat scopurilor urmărite, se ridică deja la nivelul așteptărilor.

Având un buget de peste 2 miliarde de euro în primul său an, Erasmus+ a oferit deja unui număr de peste un milion de persoane posibilitatea de a participa la 18 000 de proiecte dotate cu finanțare. Totodată, datorită posibilităților mai flexibile de colaborare între sectoare, sistemele europene din domeniile educației, formării, tineretului și sportului pot testa practici inovatoare și pot contribui la procesul de reformă și modernizare.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „În primul său an de funcționare, programul Erasmus+ s-a dovedit a fi un adevărat succes. Numărul impresionant de participanți este dovada faptului că programul aduce schimbări benefice, îmbunătățind perspectivele de angajare ale tinerilor, ajutându-i să dobândească noi competențe și experiențe și contribuind la modernizarea sistemelor europene din domeniile educației, formării și tineretului. Vom profita în continuare de popularitatea de care se bucură programul pentru a implica un număr și mai mare de persoane cu diferite interese și profiluri și provenind din medii sociale diverse.”

Cifrele publicate astăzi arată că, în 2014, Erasmus+ implica deja un număr mai mare de persoane, oferind o gamă mai vastă de posibilități. În primul său an de existență, programul a finanțat un număr record de 650 000 de burse de mobilitate pentru studenți, stagiari, cadre didactice, voluntari și alte categorii de tineri și a pregătit terenul pentru primele împrumuturi acordate studenților pentru programe complete de masterat în străinătate. Pentru prima dată, programul a finanțat proiecte de susținere a politicilor, care au implicat autorități publice și organizații internaționale, și a oferit fonduri pentru proiecte din domeniul sportului.

Un program Erasmus+ consolidat oferă implicit sprijin mai puternic pentru beneficiari. Unul dintre aspectele notabile în această privință este îmbunătățirea recunoașterii studiilor efectuate în străinătate la întoarcerea în țara de origine. De asemenea, mobilitatea personalului și a profesorilor este mai bine integrată în strategiile de dezvoltare profesională, cu susținerea instituțiilor din țara de origine.

Noul program Erasmus+ este, totodată, mai deschis, cu un accent puternic asupra promovării incluziunii sociale, a cetățeniei active și a toleranței. Pentru a se atinge acest obiectiv, la dispoziția participanților cu mijloace financiare reduse sau cu nevoi speciale s-a pus mai mult sprijin financiar ca oricând. O sumă suplimentară de 13 milioane EUR a fost alocată în 2016 pentru finanțarea unor proiecte care abordează aspecte precum incluziunea socială a minorităților, a migranților și a altor grupuri dezavantajate din punct de vedere social.

Programul a consolidat, de asemenea, inițiative consacrate îmbunătățirii perspectivelor de angajare a tinerilor și facilitării tranziției acestora de la studii la activitatea profesională. În acest context, s-a remarcat o creștere a numărului de stagii și de ucenicii din program.

Spania, Germania și Franța rămân destinațiile preferate ale studenților

Tot astăzi, Comisia publică, într-un raport separat, statistici privind mobilitatea studenților și a personalului aferente ultimului an universitar (2013-2014) din fostul program Erasmus pentru învățământul superior, care se înscria în programul-cadru de învățare pe tot parcursul vieții. Conform datelor, s-a înregistrat un număr record de studenți (272 000) și de personal (57 000), comparativ cu anul precedent. Spania, Germania și Franța au rămas cele mai populare trei destinații alese de studenții Erasmus pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate în perioada 2013-2014.

De asemenea, un nou studiu privind impactul regional al programului Erasmus confirmă că, deși participarea la schimburi de studenți Erasmus îmbunătățește semnificativ șansele tinerilor de a obține locuri de muncă de înaltă calitate, în posturi de conducere, acest lucru este valabil în special pentru studenții din Europa de Sud și de Est.

Context

Obiectivul programului Erasmus+ este să sprijine modernizarea sistemelor europene din domeniile educației, formării și tineretului, ameliorând în același timp competențele studenților, perspectivele de angajare și participarea activă a acestora în cadrul societății.

Programul, cu o durată de șapte ani (2014-2020), dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 40 % față de nivelurile anterioare ale cheltuielilor și reflectă angajamentul UE de a investi în aceste domenii. Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a acumula experiență profesională și de a face voluntariat în străinătate. De asemenea, programul sprijină parteneriate transnaționale între instituțiile de învățământ, de formare profesională și de tineret, pentru a încuraja cooperarea și a forma conexiuni între mediul educațional și cel profesional. Pentru prima dată, programul include finanțare specifică pentru acțiuni în domeniul sportului, cu scopul de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a sportului și de a combate problemele transfrontaliere majore din acest domeniu, cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. De asemenea, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet, programul sprijină dezvoltarea activităților de predare și cercetare în domeniul integrării europene.

Principalul raport publicat astăzi prezintă primele rezultate la un an de la lansarea programului Erasmus+. Documentul reunește date colectate de către Comisie, precum și de către agențiile naționale și agențiile executive relevante responsabile de punerea în aplicare a programului.

Totodată, celelalte două rapoarte publicate astăzi oferă informații cu privire la ultimul an al programului Erasmus pentru învățământul superior și prezintă o perspectivă regională asupra impactului programului.


sursa: http://ec.europa.eu/romania

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.