004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

15 mai 2016

Exemple de bune practici – Exemplul nr. 1 grupa 1 gimnazială (elevi de clasa a V-a)

/
Postat de
/
Comentarii0

Tipul de activitate:
Activităţi remediale şi de consolidare la Limba şi Literatura Română

Numele activităţii:
“Dobândirea de aptitudini şi competenţe specifice“

Obiective urmărite:
– Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi a atitudinii elevilor faţă de studierea Limbii Române;

– Dezvoltarea sentimentului de aparteneţă la grup, formarea unui comportament potrivit faţă de colegii din clasă şi faţă de profesori, identificarea unor forme de salut precum si a unor formule de adresare respectuoasă si asimilarea lor pentru o bună relaţionare cu cei din jurul lor;

– Rezolvarea temelor pentru acasă primite la şcoală, respectând programa şcolară.

articol-27-2

Situaţia concretă de la care s-a pornit şi care s-a dorit a fi ameliorată:
Elevii din această grupă sunt elevi de clasa a V-a, mare parte din ei proveniţi din repetenţie, iar ceilalţi cu risc de nepromovare şi chiar abandon şcolar. Am constatat că au un interes scăzut pentru activităţile şcolare, că întâmpină greutăţi în a lua notiţe datorită faptului că nu ştiu să scrie, unii, iar alţii scriu încet sau nu au un scris coerent, citeţ. Necunoscând literele nu puteau scrie şi nu puteau nici citi bine, de aici rezultând probleme la înţelegera sarcinilor de lucru la Limba Română, precum şi la alte discipline.

De asemenea, comportamentul lor era dezordonat, datorită faptului că nu s-a acţionat până acum conform nivelului de dezvoltare intelectuală al fiecărui elev, ci doar în baza unor programe clasice, generale de învăţare.

Numărul de beneficiari direcţi, inclusiv părinţii:
12 elevi şi părinţii acestora

Diagnoză:
Încă de la începutul frecventării centrului a elevilor din această grupă, am identificat nivelul individual al elevilor, situaţia familială şi şcolară, notele primite la şcoală şi cunoştinţele reale determinate prin efectuarea unui test iniţial în luna septembrie 2015. Din luna septembrie 2015 până în luna ianuarie 2016, elevii au fost testaţi periodic, pentru a se observa evoluţia fiecărui elev. Testele aplicate au cuprins exerciţii cu itemi diversificaţi şi au respectat programa şcolară.

articol-27-1Metode utilizate:
– exerciţiul
– metoda cubului
– metoda ciorchinelui
– cadranele
– citirea explicativă
– învăţarea prin descoperire
– povestirea orală
– jocul de rol.

Mijloace materiale:
Activitatea se desfăşoară în incinta centrului educaţional, având la dispoziţie o construcţie nouă, modernă, cu săli de clasă, cu mobilier modern necesar activităţilor desfaşurate după şcoală. Programa activităţilor se bazează pe interdisciplinaritate, este centrată pe fiecare elev, pentru a asigura un climat plăcut şi bine organizat, cu obiective directe ce urmăresc îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi automat a stării lor de spirit.

S-au utilizat în activităţile desfăşurate:
mobilierul, table, manuale şi culegeri şcolare, markere, calculator, xerox, hârtie, acuarele, creioane colorate.

Număr de ore alocat:
60 ore/ lună – 3 ore/ zi

Rezultatele concrete obţinute ale grupei 1:
rez-gr1
*(diferenţa: media notelor la teste – nota test iniţial)

Schimbarea înregistrată la beneficiari:
Elevul a înţeles, a asimilat şi învăţat următoarele:
– literele şi sunetele Limbii Române
– regulile de scriere corectă şi aşezare în pagină;
– parţile de vorbire studiate şi categoriile lor gramaticale;
– noţiuni de vocabular şi fonetică;
– felul propoziţiilor.

articol-27-3Contribuţia personală a instructorului:
– a identificat nevoile de învăţare ale elevilor
– a prezentat intr-o formă clară, logică şi structurată noţiunile şi informaţiile
– a utilizat un limbaj pe înţelesul elevilor, respectând ritmul fiecăruia
– a aplicat dictări şi transcrieri de texte pentru a determina pe elevi să observe regulile de scriere corectă
– a stimulat elevii să dea răspunsuri, fără să le fie teamă că vor greşi şi vor fi sancţionaţi sau marginalizaţi, în cazul răspunsurilor greşite, iar în cazul răspunsurilor corecte, aceştia au fost încurajaţi
– a prezentat tematica într-un mod diversificat, incluzând activităţi de tip joc (joc de rol, rebus)
– a evaluat nivelul de cunoştinţe ale tuturor elevilor la Limba Română, iniţial şi periodic pentru a urmări evoluţia şi a înlătura anxietatea faţă de testări.

Greutăţi întâmpinate:
articol-27-4 Elevii din grupa 1 prezintă anumite dificultăţi de învăţare deoarece nu sunt atenţi la explicaţiile date de către instructor, nu asimilează ceea ce li s-a explicat. Dificultăţile identificate încă de la primul contact cu noţiunile de Limba Română, s-au accentuat în timp.
Pentru a diminua efectele acestor dificultăţi de învăţare este necesar să utilizăm un vocabular accesibil elevilor şi să valorificăm fiecare noţiune învăţată cu exemplificări. De asemenea este important să se exerseze pentru a fixa şi consolida aceste noţiuni studiate.
Unii elevi nu şi-au asimilat la momentul potrivit, elementele de alcătuire a literelor şi pronunţare a sunetelor, necunoscând literele alfabetului român.
Unii elevi nu şi-au asimilat la momentul potrivit, elementele de alcătuire a literelor şi pronunţare a sunetelor, necunoscând literele alfabetului român. Acest lucru i-a pus, astfel, în postura de a nu putea să scrie şi să citească, fapt ce a dus la nepromovarea în sistemul de învăţământ clasic.
Elevii nu sunt obişnuiţi cu studiul individual, organizat, neavând sprijinul familiei, în efectuarea temelor. În lipsa efortului susţinut şi orientat către fiecare elev din grupă, a studiului şi a aprofundării noţiunilor recuperate în cadrul centrului, putem considera că există toate premisele că dificultăţile de învăţare a elevilor să se accentueze şi să devină irecuperabile, ducând la note mici corigenţe şi chiar repetenţie.
Acest lucru poate duce la eşecul fiecărui elev, limitându-i posibilitatea de a-şi realiza un viitor.

Oportunităţi identificate:
Elevii au reacţionat pozitiv la metodele de învăţare aplicate, înregistrând un progres atât la nivelul notelor, cât şi a absenţelor.
Făcând parte dintr-un grup cu aceleaşi dificultăţi de învăţare sau apropiate, elevii nu se mai simt stânjeniţi şi marginalizaţi. Prin orele de după-amiază, elevii beneficiază de supravegherea cadrelor didactice specializate, de îndrumarea lor în efectuarea temelor şi recuperarea noţiunilor la care sunt deficitari, fiind integraţi într-o atmosferă pozitivă ce contribuie la creşterea încrederii şi stimei de sine.


Prof. Timar Mariana
instructor – educator limba română

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.