004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

3 oct. 2016

Indicatorii şi rezultatele proiectului

/
Postat de
/
Comentarii0

Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

IndicatorValoare planificată prin proiectValoare realizată până la data raportăriiProcentul de realizare a indicatoruluiExplicaţii privind diferenţa planificat – realizat
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului5768119,30%
– din care, nr. de copii romi*5768119,30%
– din care, nr. de fete2430125%
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului1717100%
– din care, nr. de tineri romi*1414100%
– din care, nr. de fete77100%
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri11100%
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educaţie formală; măsuri ce vizează accesul la educaţie informală; măsuri ce vizează educarea părinţilor; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială)66100%
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.)4646100%
– din care, nr. de părinţi/ tutori romi*4141100%
– din care, nr. de femei9Nu a fost planificat iniţial un numar fix de femei
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile)1318138,4%
Nr. de iniţiative generate şi/ sau pilotate/ implementate la nivel comunitar, local, regional sau naţional, care au dezvoltat/ promovat măsuri anti-discriminatorii şi valori şi practici incluzive, în scopul asigurării de oportunităţi egale pentru grupurile dezavantajate00100%
Nr. de noi reţele (de colaborare, schimb de experienţă şi bune practici) menite să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială şi economică a grupurilor dezavantajate, iniţiate în comun de reprezentanţi ai sectorului public, împreună cu actori aparţinând societăţii civile şi sectorului privat00100%
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc.00100%
– din care, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau judeţene din zone/ localităţi cu un procent ridicat de romi (mai mult de 5% din totalul populaţiei respectivei/lor unităţi administrativ-teritoriale sunt romi, conform ultimului recensământ)00100%
Nr. de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare locală etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul promovării egalităţii de şanse pentru grupurile dezavantajate00100%

 

Alţi indicatori, specifici proiectului

IndicatorValoare planificată prin proiectValoare realizată până la data raportăriiProcentul de realizare a indicatoruluiExplicaţii privind diferenţa planificat – realizat
Scăderea numărului de absenţe a elevilor înscrişi în programul “şcoala după şcoală” (pondere1053,19531,90%Conform informaţiilor primite de la cele două instituţii de învăţământ cu care sunt incheiate protocoale de colaborare, numărul absenţelor beneficiarilor a scazut simţitor.
Nr. de evenimente organizate în comunitate pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor33100%Conform graficului Gantt
Ponderea  tinerilor participanţi la instruire100100100%
Nr. de publicaţii  elaborate  în cadrul proiectului care vizează metodele pentru  combaterea abandonului şcolar11100%Apariţia broşurii “Masuri integrate, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, în vederea promovării incluziunii sociale”

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.