004-0258-871-217
contact @ ceesom . ro
română - english - norsk
  |   mail

Manual identitate vizuală

FOAIE CU ANTET (Microsoft Office Word)

FOAIE CU ANTET (Microsoft Office Excel)

NEWSLETTER - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

PLIANT - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

Pliant (document PDF) color / 4+4 / 297 x 210 mm (99 x 210 mm) / 3,82 MB

BROŞURĂ - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

Broşură (document PDF) şi Digital color / 4+4 / 297 x 210 mm (148,5 x 210 mm închisă)

CALENDAR - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

Calendar 2015 (document PDF) color / 4+0 / 297 x 420 mm / 3,04 MB

MAPĂ DE PREZENTARE - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

Mapă de prezentare (document PDF) color / 4+1 / 440 x 315 mm (220 x 315 mm) / 2,40 MB

BANNER - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

Banner (document PDF) color / 4+0 / 3000 x 1000 mm / 4,59 MB

ROLLUP - Centrul Educaţional Egalitate de Şanse - Ocna Mureş

RollUp (document PDF) color / 4+0 / 800 x 1600 mm / 5,01 MB

LOGO - Primăria Oraşului Ocna Mureş (beneficiar)

LOGO - Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (partener)

 

 

 

Centrul Educaţional Egalitate de Şanse (nr. 132/07.11.2014/SEE), proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.www.granturi-corai.rowww.frds.rowww.eeagrants.org

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.